پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
ر این آزمون داوطلبان جهت بکارگیری در رشته شغل های نگهبانی، نگهبانی سرایدار و خدمتگذار باهم رقابت کردند.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 


اعلام نتایج اولیه فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
زمان ثبت نام تمدید شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۳۰۵۳۸  |  تعداد نظرات : ۲۶
دریافت کارت ورود به جلسه جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی ایلام 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۲۳۵۵۷  |  تعداد نظرات : ۷۷
رشته شغل نگهبانی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۲۰۰۲۸  |  تعداد نظرات : ۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ 
۱۸:۳۵:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۶۷۷۱  |  تعداد نظرات : ۳۱
اعلام برنامه زمانبندی جدید جهت مراجعه پذیرفته شدگان مرحله ی اول جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۵۹۸۶۴  |  تعداد نظرات : ۱۱۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۱۵۶۲۷  |  تعداد نظرات : ۱۰
اعلام قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشكده علوم پزشكی بابل 
شغل نگهبان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
۱:۲۲:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۲۴۵۱۵  |  تعداد نظرات : ۴۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۱۸:۵:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۳۸۸۱  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0